Registrácia

Ako potencionálny účastník musíš na registráciu na Moot spĺňať tri náležitosti:

1) Byť v roku 2017 registrovaný vo WOSM (skrze registráciu v tvojom skautskom zbore)

2) v čase konania Mootu byť starší ako 18 rokov, tj. byť narodený najneskôr 25.7. 1999.

3) V dni deadlajnu na registráciu (12.12.2016) mať zaplatenú zálohu za akciu 200 eur.

Pokiaľ tieto tri podmienky splníš, môžeš pokračovať na prihlasovací formulár.